Poradniki medyczne

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Opis choroby Zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) jest stanem nasilenia dolegliwości układu oddechowego, charakteryzuje się trwałym upośledzeniem drożności oskrzeli (poprzez obniżenie FEV). Choroba cechuje się utrwalonym ograniczeniem przepływu powietrza przez dolne drogi oddechowe, które zazwyczaj postępuje i jest związane z nadmierną reakcją zapalną w oskrzelach i płucach w odpowiedzi na szkodliwe działanie gazów i pyłów.

Czytaj dalej

Ospa wietrzna u dzieci

Opis choroby Ospa wietrzna jest ostrą wirusową chorobą wysypkową i jedną z najczęściej występujących chorób zakaźnych wieku dziecięcego. Wywołuje ją wirus Varicella-zoster (Varicella-zoster virus – VZV), należący do wirusów opryszczki. Szczyt zachorowań przypada w wieku 4-10 lat. Zakażenie przenosi się drogą kropelkową, przez kontakt bezpośredni z osobą zarażoną oraz przez łożysko. Okres wylęgania wynosi 10-21 dni. Zakaźność jest bardzo duża, a dla osób z bezpośredniego środowiska domowego wynosi powyżej 90%.

Czytaj dalej

Udar mózgu

Opis choroby Udar mózgu to nagłe zaburzenie czynności mózgu, którego przyczyną jest nieprawidłowe krążenie krwi. Stan ten jest spowodowany ogniskowym zamknięciem światła naczynia, prowadzi do przerwania dopływu tlenu i glukozy do mózgu i prowadzi do zaburzeń metabolicznych w dotkniętym obszarze. Traktowany jest jako stan zagrożenia życia, dlatego wymagana jest natychmiastowa hospitalizacja chorego i postępowanie według określonych zasad.

Czytaj dalej

Zapalenie osierdzia

Opis choroby Zapalenie osierdzia jest chorobą związaną z pierwotnym lub wtórnym procesem zapalnym jego blaszek, któremu towarzyszy gromadzenie płynu w worku osierdziowym.

Czytaj dalej

Zespół cieśni nadgarstka

Opis choroby Zespół cieśni nadgarstka (ZCN) to jedna z najczęściej występujących neuropatii obwodowych kończyny górnej, jest to zespół objawów chorobowych spowodowanych zwiększeniem ciśnienia w kanale nadgarstka lub zmniejszeniem jego objętości, prowadzącym do ucisku i zaburzeń ukrwienia nerwu pośrodkowego.

Czytaj dalej

Rak prostaty

Opis choroby Rak gruczołu krokowego jest nowotworem pierwotnie hormonozależnym. W większości przypadków nowotwory gruczołu krokowego należą do gruczolakoraków. Rzadsze postacie obejmują: mięsaki, raki płaskonabłonkowe, raki podstawnokomórkowe, raki z nabłonka urotelialnego, raki drobnokomórkowe i inne. Gruczolakorak zazwyczaj rozwija się w sferze obwodowej stercza (75%), w 20% przypadkach w strefie przejściowej, a w 5% w strefie centralnej.

Czytaj dalej

Zaćma

Opis choroby Zaćma występuje jako wada wrodzona, choroba dziedziczna, skutek rożnych chorób lub efekt starzenia się. Choroba związana jest z wiekiem i pojawia się u około 50% ludzi w wieku 65-74 lat i mniej więcej u 70% osób powyżej 75. roku życia. Zaćma to choroba polegająca na częściowym lub całkowitym zmętnieniu soczewki oka. W zależności od stopnia zaawansowania można wyróżnić zaćmę: niedojrzałą, dojrzałą, przejrzałą oraz zaćmę Morgagniego. Zaćmę opisuje się również w zależności od warstwy soczewki, która uległa zmętnieniu.

Czytaj dalej

Nadciśnienie tętnicze w ciąży

Opis choroby Nadciśnienie tętnicze krwi w ciąży stanowi potencjalne niebezpieczeństwo zarówno dla matki, jak i płodu. Ciśnienie krwi 140/90 Hg i powyżej uważane jest za nieprawidłowe. Prawidłowe ciśnienie krwi nie powinno przekraczać wartości 120/80. Powikłania występujące u matek to: niewydolność nerek i krążenia, rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe, krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego i siatkówki.

Czytaj dalej

Stwardnienie rozsiane

Opis choroby Stwardnienie rozsiane (SM) jest to choroba ośrodkowego układu nerwowego, która charakteryzuje się zmianami zapalno-demielinizacyjnymi, zlokalizowanymi w istocie białej, pniu mózgu, móżdżku, rdzeniu i nerwie wzrokowym.

Czytaj dalej

Chłoniak Hodgkina

Opis choroby Chłoniak Hodgkina (dawna nazwa ziarnica złośliwa) jest nowotworem układu chłonnego charakteryzującym się obecnością olbrzymich komórek Reed-Sternberga o wielopłytkowym jądrze oraz dużych, jednojądrzastych komórek Hodgkina, które powodują odczynową proliferację limfocytów, monocytów, histiocytów, fibroblastów i makrofagów, tworząc swoisty nowotworowy naciek.

Czytaj dalej

Rozszczep podniebienia

Opis choroby Rozszczep podniebienia pierwotnego charakteryzuje się szczeliną przebiegającą przez wargę, wyrostek zębodołowy i podstawę nosa do otworu siecznego. Wady te mogą występować pojedynczo lub w skojarzeniu, częściej po lewej stronie niż prawej stronie. Ze względu na odmienną embriologię oraz mechanizm dziedziczenia wyróżnia się dwie grupy: • rozszczep wargi/ podniebienia, • rozszczep podniebienia wtórnego. Przyczyny Etiologia rozszczepu nie jest dobrze znana.

Czytaj dalej

Czy to już cukrzyca? Zasady diagnostyki i nazewnictwa zaburzeń metabolizmu glukozy.

Czy to już cukrzyca? Zasady diagnostyki i nazewnictwa zaburzeń metabolizmu glukozy. Cukrzyca jest to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, zwłaszcza oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych.

Czytaj dalej

Przewlekła choroba nerek

Opis choroby Przewlekła choroba nerek to wieloobjawowy zespół chorobowy powstały w wyniku trwałego uszkodzenia lub zmniejszenia liczby czynnych nefronów przez różnorodne procesy chorobowe, mające miejsce w miąższu nerek. Do kryteriów rozpoznania PChN zalicza się uszkodzenie nerek utrzymujące się przez co najmniej 3 miesiące.

Czytaj dalej

Rak jelita grubego

Opis choroby Rak jelita grubego jest nabłonkowym nowotworem rozwijającym się w okrężnicy lub odbytnicy. Pod względem budowy histologicznej 90% tej choroby stanowią gruczolakoraki, pozostałe 10% to raki płaskonabłonkowe, neuroendokrynne lub niezróżnicowane. Nowotwór ten charakteryzuje się gwałtownym przebiegiem. Przeżycie uzależnione jest od stopnia zaawansowania choroby i wynosi powyżej 90% u chorych w pierwszym stopniu zaawansowania, natomiast tylko ok. 10% w stadium rozsiania.

Czytaj dalej

Grypa

Opis choroby Grypa jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez zakażenie układu oddechowego wirusem grypy. Choroba objawia się stanem zapalnym śluzówki nosa, gardła, spojówek i układu oddechowego. Epidemie zachorowalności występują przeważnie w zimie. Grypę wywołują trzy grupy wirusów: A, B i C. Infekcje grypowe przebiegają najczęściej z nasilonymi objawami. U niektórych pacjentów, zwłaszcza starszych lub z innymi chorobami współistniejącymi, mogą występować powikłania, a nawet zgony. Do zakażenia grypą dochodzi drogą kropelkową.

Czytaj dalej

Onychofagia - czyli nawykowe obgryzanie paznokci

Opis choroby Onychofagia (gryzienie paznokci) to zachowanie, które w łagodnej postaci polega na wkładaniu do ust paznokci w taki sposób, że dochodzi do kontaktu pomiędzy płytką paznokcia a zębami. Jest to zaburzenie należące do grupy zaburzeń BFRB (body focused repetitive behaviors). W sytuacji nasilenia tego zachowania dochodzi do obgryzania krawędzi paznokcia aż do granicy miękkich tkanek.

Czytaj dalej

Depresja poporodowa

Opis choroby Depresja poporodowa to poważne zaburzenie psychiczne, diagnozowane jako epizod dużej depresji w ciągu pierwszych 4 lub 6 tygodni po porodzie. Według różnych specjalistów depresja poporodowa może pojawić się po 8 lub 12 tygodniach, albo nawet rok po porodzie. Stan ten bez wątpienia łączy się z obciążeniem psychicznym matki związanym z ciążą, porodem i opieką nad dzieckiem.

Czytaj dalej

Choroba Hashimoto

Opis choroby Choroba Hashimoto (przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy) to schorzenie w rozwoju którego biorą udział czynniki środowiskowe i genetyczne, prowadząc do nietolerancji własnych antygenów autoreaktywnych limfocytów i przeciwciał. Jednostka ta jest chorobą przewlekłą, która objawia się niebolesnym zapaleniem tarczycy, prowadząc jednocześnie do niszczenia tego gruczołu i zmniejszenia produkcji hormonów.

Czytaj dalej

Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)

Opis choroby Świnka, nazywana również mumpsem, to ostra choroba infekcyjna, która związana jest z zapaleniem ślinianek przyusznych, czasem z zajęciem trzustki, gonad (gruczołów płciowych i rozrodczych) i opon mózgowo-rdzeniowych. Choroba wywoływana jest przez RNA wirusy z grupy Paramyxoviridae. Przyczyny Choroba ta występuje w wieku dziecięcym. Przed wprowadzeniem szczepień ochronnych chorowały na nią głównie dzieci w wieku 2-15 lat, rzadko dorośli.

Czytaj dalej

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Opis choroby Choroba niedokrwienna serca to zespół objawów klinicznych wywołanych zaburzeniem równowagi pomiędzy wielkością przepływu wieńcowego, a zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen i związki energetyczne. Głównymi powodami występowania choroby wieńcowej są procesy zwężające tętnice wieńcowe, zaburzenia czynności tętnic i zakłócenia metabolizmu mięśnia sercowego. Przyczyny Najczęstszą przyczyną występowania choroby wieńcowej są zmiany miażdżycowe w nasierdziowych tętnicach wieńcowych.

Czytaj dalej

Łuszczyca

Opis choroby Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną, niezakaźną chorobą skóry, o immunologicznym i genetycznym podłożu. Charakteryzuje się przyspieszonym wytwarzaniem naskórka, czego efektem jest jego nawarstwianie. O łuszczycy świadczą rumieniowate grudki na skórze (tarczki), zlewające się w większą zmianę skórną. Zmiany te często przypominają łuski. Poza typowymi odmianami łuszczycy „plackowatej” występują również inne postaci łuszczycy.

Czytaj dalej

Różyczka

Opis choroby Różyczka jest ostrą chorobą infekcyjną wieku dziecięcego. Jej główne objawy to zakażenie górnych dróg oddechowych. Choroba charakteryzuje się powiększeniem węzłów chłonnych i zmianami skórnymi wywołanymi przez wirusy z rodziny Togaviridae. Przyczyny Zachorowalność na różyczkę występuje na całym świece. Mimo wprowadzonych szczepień ochronnych nadal obserwuje się epidemie występujące co 6-9 lat, sezonowo, tj. w końcu marca i wczesną wiosną.

Czytaj dalej

Celiakia (choroba trzewna)

Opis choroby Celiakia, zwana też chorobą trzewną lub enteropatią glutenową jest chorobą ogólnoustrojową o podłożu autoimmunologicznym, wywołaną spożyciem glutenu (białka żyta, pszenicy lub jęczmienia) u osób predysponowanych genetycznie. Choroba ta prowadzi do uszkodzenia błony śluzowej dwunastnicy i jelita czczego, skutkując zaburzeniami wchłaniania. Wyróżnia się 4 postaci kliniczne celiakii: typową (30-40% chorych), atypową, niemą i utajoną.

Czytaj dalej

Choroba Leśniowskiego-Crohna

Choroba Leśniowskiego-Crohna (choroba Crohna) Opis choroby Choroba Leśniowskiego-Crohna (choroba Crohna) jest pełnościennym, nieswoistym zapaleniem, które może dotyczyć każdego odcinka przewodu pokarmowego. Jest to choroba postępująca powoli, ze skłonnością do wywoływania niedrożności jelit, przetok i szerzenia się procesu zapalnego na sąsiednie tkanki. W chorobie Crohna najczęściej zajęty jest końcowy odcinek jelita krętego (ileitis terminalis).

Czytaj dalej

Zespół stopy cukrzycowej

Opis choroby Do jednych z poważniejszych powikłań cukrzycowych należy zespół stopy cukrzycowej. Zgodnie z definicją Międzynarodowej Grupy ds. Stopy Cukrzycowej (IWGDF) jest to infekcja, owrzodzenie i/lub destrukcja tkanek głębokich, w połączeniu z zaburzeniami neurologicznymi oraz chorobami naczyń obwodowych, w różnym stopniu zaawansowania w kończynach dolnych (poniżej kostki) u chorych na cukrzycę. Zespół ten rozwija się u ok. 10% pacjentów chorych na cukrzycę. Konsekwencją przewlekłych owrzodzeń jest amputacja kończyny dolnej.

Czytaj dalej

Astma oskrzelowa u dzieci

Opis choroby Astma należy do grupy przewlekłych chorób układu oddechowego. Jej objawy mogą pojawić się w każdym wieku, lecz najczęściej występuje w pierwszych latach życia dziecka. Długoletnie obserwacje wskazują, że w 1/3 przypadków objawy kliniczne pojawiają się przed ukończeniem 2 roku życia. U pacjentów z łagodniejszymi postaciami choroby objawy astmy ustępują lub łagodnieją po okresie dojrzewania. Jednak u około 1/3 chorych mogą utrzymywać się również w życiu dorosłym.

Czytaj dalej