Program Zdrowia

Dołącz do programu

I. Etap Pierwszy

Posiadam kartę
Nie posiadam karty

II. Etap Drugi

Formularz rejestracji

PESEL podajesz nam wyłącznie w celu gromadzenia historii wizyt na Twoim koncie Programu Zdrowia

Prosimy Cię o świadome wyrażenie zgód na poniższe punkty, ponieważ chcemy być z Tobą w stałym kontakcie. Dzięki temu otrzymasz, m.in.:

  1. informacje o nowych lekarzach i produktach,
  2. informacje o organizowanych przez nas akcjach marketingowych czy badaniach profilaktycznych,
  3. spersonalizowaną ofertę usług medycznych,
  4. atrakcyjne, okresowe rabaty na usługi medyczne.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, a także o dobrowolności wyrażenia zgody.

Dołączając do Program Zdrowia akceptujesz regulamin