Współpraca

GRUPA MEDYCYNA POLSKA S.A. TO:

  • Silna ogólnopolska sieć ochrony zdrowia (docelowo ok. 300-600 lokalnych placówek)
  • Rosnąca ilość pacjentów indywidualnych
  • Obsługa klientów instytucjonalnych
  • Kształtowanie relacji z ubezpieczycielami
  • Wspólna, ogólnopolska marka znana w całym kraju promująca nasze lokalne placówki
  • Nowoczesne narzędzia IT, zmieniające jakość codziennej działalności
  • Wyższe wyniki finansowe