Sklep

PAKIET 1 - Kompleksowa ocena układu sercowo-naczyniowego po COVID-19

Pakiety post COVID

Wirus SARS-CoV-2 poza infekcją w drogach oddechowych może powodować powikłania w układzie serca i naczyń. Dlatego zarówno u chorych bezobjawowych, ale szczególnie u tych z objawami po COVID-19 warto wykonać badania kontrolne dla oceny stanu zdrowia.

Proponowany pakiet badań oraz konsultacji obejmuje kompleksowe sprawdzenie serca i naczyń krwionośnych. Ich rodzaj, sposób wykonania oraz interpretacja jest ukierunkowany na diagnozowanie powikłań po COVID-19.

Pakiet składa się z:

 • konsultacji kardiologa przeprowadzonej przez specjalistę z doświadczeniem w rozpoznawaniu i leczeniu powikłań po COVID-19.
 • oceny czynników ryzyka infekcji wirusem SARS-CoV-2
 • analizy przebiegu choroby oraz jej ciężkości
 • wstępnej oceny ryzyka powikłań
 • badania przedmiotowego płuc
 • specjalistycznych badań diagnostycznych wymienionych poniżej
W przypadku podejrzenia i/lub stwierdzonych nieprawidłowości zostanie zaproponowana dalsza diagnostyka:  konsultacje specjalistyczne* program suplementacji i spersonalizowanej diety* fizykoterapia* rehabilitacji* konsultacja specjalisty psychologa.

*Dodatkowe badania, konsultacje, programy są dostępne w sklepie na stronie www.swietarodzina.com.pl.

Jeżeli wcześniej skorzystałeś z konsultacji płatnej w cenie 300 zł, a po jej wykonaniu zdecydowałeś się na przystąpienie do pełnego programu POST COVID – Pakiet nr 1 – pełna ocena układu naczyniowego – cena pakietu dla Ciebie jest niższa i wynosi tylko – 750 zł.

Zakres pakietu

 1. HOLTER EKG – 24 godzinne monitorowanie pracy serca. Przeprowadza się u chorych po COVID-19 aby ocenić czy nie dochodzi do zatrzymywania pracy serca i/lub groźnych zaburzeń rytmu serca (odczuwanych przez chorych jako „kołatania serca, nierówne bicie serca). Ponadto oceniane są średnie wartości częstości pracy serca w dzień i w nocy co może być miarą przebiegu regeneracji. Obliczany jest również tzw. zmienność dobowego rytmu serca, którego wybrane wartości mogą oceniać stan układu nerwowego – zmęczenie, stresy.
 2. HOLTER RR - 24 godzinne monitorowanie ciśnienia krwi. U chorych po COVID 19 często dochodzi do zmian w ciśnieniu krwi (zarówno nieprawidłowego obniżenia, jak i podwyższenia), bez żadnych objawów. Taki stan dodatkowo obciąża serce. Może również zwiększać ryzyko uszkodzenia mózgu (niedokrwienie mózgu, udar). Zaburzenia pamięci, koncentracji – częsty objaw po COVID-19 wymagają odpowiedniej kontroli ciśnienia krwi zarówno w dzień jak i w nocy.
 3. USG NACZYŃ ŻYLNYCH - DOPPLER - dwóch układów naczyń: kończyn dolnych oraz USG Doppler naczyń tętniczych szyi – Wirus SARS-CoV-2 wnika do komórek przez enzym, który zlokalizowany jest przede wszystkim w naczyniach krwionośnych. Może to powodować ich uszkodzenie, zwolnienie przepływu krwi powstawanie materiału zakrzepowo-zatorowego. Badanie ma na celu ocenę budowy naczyń, ich funkcji, prawidłowego przepływu krwi.  
 4. ECHO SERCA – ocenia budowę serca, pracę wszystkich zastawek serca oraz czy nie ma zaburzeń kurczliwości. Dodatkowo dokonywane są pomiary przepływu krwi przez zastawki, a także oceniana sprawność pracy serca, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń po COVID-19.
 5. D-DIMERY - to badanie, które oznacza się z pobranej krwi i mówi nam o zwiększonym ryzyku zakrzepowo-zatorowym. Zakrzepy krwi i zatory to jedno z głównych powikłań po COVID-19 w naczyniach krwionośnych, zarówno kończyn dolnych jak i naczyń płucnych.
 6. CYFROWE EKG 12 ODPROWADZENIOWE – to badanie, którego szczegółowa analiza pozwala wstępnie ocenić podejrzenie zapalenia mięśnia sercowego

Jak się przygotować?

Wybierz placówkę: