Sklep

Test serologiczny - podejrzenie zakażenia koronawirusem (panel przeciwciał IgG, IgM)

Testy COVID-19

Wykonanie badania polega na pobraniu krwi od pacjenta, tak aby można było stwierdzić, czy w surowicy krwi żylnej obecne są przeciwciała IgM oraz IgG specyficzne dla koronawirusa SARS-CoV-2.
  • Test nie wymaga przygotowania
  • Po zakupie testu wystarczy zgłosić się do punktu pobrań w placówce, w której zakupiono badanie

Zakres pakietu

KIEDY ZAMÓWIĆ BADANIE PRZECIWCIAŁ:
  • Po 14 dniach od wystąpienia pierwszych objawów zakażenia koronawirusem
  • Po 14 dniach od kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem
  • Dla osób osób, które nie manifestowały objawów klinicznych COVID-19
INTERPRETACJA WYNIKÓW

Wynik ujemny w obu klasach (IgM oraz IgG) oznacza:

- Prawdopodobny brak przebytego kontaktu z wirusem
- Nie świadczy on jednak o braku infekcji w chwili badania i nie daje podstaw do jej wykluczenia.

Wynik dodatni przeciwciał w klasie IgM:

+ Niezależnie od wyniku badania przeciwciał w klasie IgG, może świadczyć o wczesnej fazie infekcji. W takim przypadku sugerowane jest wykonanie wymazu z dróg oddechowych metodą real time RT-PCR w celu wykluczenia aktywnej choroby COVID-19

Wynik dodatni przeciwciał w klasie IgG:

+ Bez obecności przeciwciał w klasie IgM sugeruje, że infekcja wirusem SARS-CoV-2 nastąpiła dawno. Obecność przeciwciał w klasie IgG w takim przypadku może świadczyć o nabyciu odporności na ponowną infekcję.

Jak się przygotować?

Wybierz placówkę: